[Freelance] Margeting at Dr. English School

Spotlight
Location: Nonthaburi
URL: http://drenglishsuperkid.com

Description:

Margeting

This job is located at Dr English school in Nonthaburi
http://drenglishsuperkid.com

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : Freelance

สถานที่ปฏิบัติงาน : Dr English school Bangbuathong , Nonthaburi

เงินเดือน(บาท) : 0-20000 baht

หน้าที่ความรับผิดชอบ

•วางกลยุทธ์ด้าน Content Marketing ให้กับลูกค้า รวมทั้งวิเคราะห์ธุรกิจของลูกค้าและคู่แข่ง เพื่อวางแผนการทำ Content ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

•ออกแบบ Content ทั้งข้อความและรูปภาพ ตามที่ได้วางแผนไว้ และนำเสนอลูกค้า เพื่อทำการโพสต์ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

•วิเคราะห์สถิติ ติดตามผล รายงานผลการดำเนินงาน และสื่อสารกับลูกค้าเป็นประจำ

•เขียนบทความ SEO (การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหา ) ตาม Keywords ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

Please call Tel: 02 – 920 5707

Apply to this job